Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Wieruszów - sprawdź miejscowy plan gminy Wieruszów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Wieruszów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Wieruszów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Wieruszów.

MPZP Wieruszów
Mapa MPZP gminy Wieruszów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Wieruszowie.

MPZP Wieruszów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Wieruszów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Wieruszów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Wieruszowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Wieruszów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Wieruszów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Wieruszów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Wieruszów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Wieruszowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wieruszowa

0

24 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Wieruszów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Wieruszów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

212 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Wieruszowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Wieruszów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Wieruszów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Wieruszów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LVI/435/2022 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pieczyskach przy ul. SzkolnejLVI/435/202230-11-2022
Uchwała nr XXXI/251/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności w WieruszowieXXXI/251/202128-1-2021
Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej w miejscowości PieczyskaXII/92/201926-9-2019
Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 482 w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska w Gminie WieruszówIII/31/201827-12-2018
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.623.2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. PNIK-I.4131.623.20183-8-2018
Uchwała nr LXIV/450/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym 6: Kuźnica Skakawska w gminie WieruszówLXIV/450/201827-6-2018

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Wieruszowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Wieruszów odpowiada wójt/burmistrz gminy Wieruszów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Wieruszów nie obowiązuje, to urząd gminy Wieruszów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Wieruszowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Wieruszów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Wieruszów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Wieruszowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Wieruszów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Wieruszów