Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wieruszów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wieruszów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wieruszów.

Mapa Geoportal Wieruszów
Mapa z granicą gminy Wieruszów

Dane urzędu

Urząd Miejski w Wieruszowieul. Rynek 1\7Wieruszów, 98-400

Tel: 62 7832610

Fax: 62 7832611

Elektroniczna skrzynka podawcza: /5825kkfusl/skrytka

E-mail: um@wieruszow.pl

Powiat: wieruszowski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Wieruszów: 1018073

Witryna: http://www.wieruszow.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Rafał Mariusz PRZYBYŁum@wieruszow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Wieruszowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wieruszów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wieruszów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wieruszowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Wieruszowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wieruszowa

Gmina Wieruszów w liczbach

Powierzchnia gminy Wieruszów*

97 km2

1509 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wieruszów*

14 184 mieszkańców

571 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wieruszów*

146 mieszkańców na km2

548 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wieruszów

Geoportal Wieruszów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Wieruszów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Wieruszów.

Dostęp do danych Geoportalu Wieruszów

Jak powstał Geoportal gminy Wieruszów?

Geoportal Wieruszów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wieruszów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Wieruszów.

Geoportal Wieruszów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Wieruszów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Wieruszów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wieruszów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wieruszów?

Informacje na Geoportalu Wieruszów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wieruszów?

Korzyści z Geoportalu Wieruszów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wieruszów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wieruszów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wieruszów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wieruszowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wieruszowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wieruszów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wieruszów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wieruszów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wieruszowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wieruszowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wieruszów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wieruszów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wieruszowie.

  Geoportal gminy Wieruszów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wieruszów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wieruszowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wieruszów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wieruszowie.

  W Geoportalu Wieruszów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wieruszów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wieruszowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wieruszów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wieruszów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wieruszów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wieruszów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wieruszów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wieruszów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wieruszów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wieruszów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wieruszowie. W Geoportalu gminy Wieruszów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wieruszowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wieruszów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wieruszów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Wieruszów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Wieruszów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Wieruszów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Wieruszów.

 • Zabytki w gminie Wieruszów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Wieruszów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Wieruszów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Wieruszów.

 • Informacje o wyborach w gminie Wieruszów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Wieruszów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Wieruszów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Wieruszów dla mieszkańców

Geoportal Wieruszów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wieruszów. Na mapie Wieruszowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wieruszów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wieruszów. Korzystając z map Geoportalu gminy Wieruszów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wieruszów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wieruszów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wieruszów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować